Egeraracsa Község Önkormányzat hivatalos közérdekű dokumentumai

Dokumentumok

Jegyzőkönyvek

 

 

 

Elektronikus ügyintézés

Önkormányzati Hivatali Portál

itt beléphetLetölthető elektronikus nyomtatványok:
 
Adatbejelentés a magánszemélyek kommunális adójáról: itt letöltheti
Kitöltési útmutató: itt letöltheti
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról: itt letöltheti
Kitöltési útmutató: itt letöltheti

Automatikus részletfizetési kérelem 


Egeraracsa Község Önkormányzata

2020. évi költségvetése

Tovább >>>


Egeraracsa Községi Önkormányzat Képvisel-testülete
2/2020. (III.26.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló
13/2016. (X.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tovább >>>


Egeraracsa Község Önkormányzata

2020. évi költségvetése

<<< Tovább >>>


Egeraracsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító
1/2019.(III.13.)önkormányzati rendelet módosításáról

Tovább >>>


Előterjesztés Egeraracsa Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzat
módosítására

Tovább >>>


 Egeraracsa Község Önkormányzata képviselő-testületének 

- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt -

4/2013. /V. 14./ önkormányzati rendelete az

Önkormányzat  Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

Tovább >>>


Egeraracsa Község Önkormányzata képviselő-testületének 

8/2019. /XI.07./  önkormányzati rendelete

A  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

4/2013. /V. 14./ önkormányzati rendeletének

m ó d o s í t á s á r ó l

<<< Tovább >>>


Egeraracsa Község Önkormányzata képviselő-testületének 

7/2019. /X.22./  önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 

1/2019. /III. 13./ önkormányzati rendeletének

m ó d o s í t á s á r ó l

<<< Tovább >>>


Egeraracsa Község Önkormányzata

2019. évi költségvetése

<<< Tovább >>>


Egeraracsa községben megválasztható önkormányztai képviselők számának megállapítása

<<< Tovább >>>


Egeraracsa Község Önkormányzata képviselő-testületének 

6/2018. (VII.20.) önkormányzati rendelete

A Zalaapáti Közös Ökormányzati Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

<<< Tovább >>>


Egeraracsa Község Önkormányzata képviselő-testületének 

5/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

A község településképének védelméről

<<< Tovább >>>


Egeraracsa Község Önkormányzata

2017. évi költségvetési

beszámolója

<<< Tovább >>>


Egeraracsa Község Önkormányzata

2017. évi költségvetési

előirányzat módosítása

<<< Tovább >>>


Hirdetmény

2018. április 05.


Rendelet- Egeraracsa Község Önkormányzata KépviselÄšâ-testületének 2/2018. (III.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésérÄšâl.

A rendelet részletesen itt olvasható!

2018. március 06.

♦♦♦

Egeraracsa Község Önkormányzat KépviselÄšâ-testületének 13/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete a nem közmÄšÂvel összegyÄšÂjtött háztartási

szennyvíz összegyÄšÂjtésére elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról.

A rendelet részletesen itt olvasható.

2018. január 05.

♦♦♦

Egeraracsa Község Önkormányzat KépviselÄšâ testületének 12./2017.(XII.21.) önkormányzati rendelete

A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeirÄšâl, feltételeirÄšâl és  tilalmáról.

A rendelet részletesen itt olvasható.

2017. december 27.

♦♦♦

Egeraracsa Község Önkormányzata KépviselÄšâ-testületének 10/2017.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv,

valamint a településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés szabályairól

A rendelet részletesen itt olvasható.

2017.november 28.

♦♦♦

Egeraracsa Község KépviselÄšâtestületének 8/2017(IX.6.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.

A rendelet részletesen itt olvasható.

♦♦♦

Tájékoztató az igazgatási szünetrÄšâl és az ügyfélfogadásról !

Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy 2017. augusztus 7-tÄšâl augusztus 18. napjáig (10 nap)

a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási szünet miatt zárva tart.

Ez idÄšâ alatt ügyintézés csak rendkívüli esetekben (pl. haláleset anyakönyvezése) történik az alábbiak szerint:

augusztus 07. (hétfÄšâ)    8,00 órától 11 óráig

augusztus 9.(szerda)    8,00 órától 11 óráig

augusztus 14.(hétfÄšâ)     8,00 órától 11 óráig

augusztus 16. (szerda)   8,00 órától 11 óráig

Egeraracsa Község Önkormányzata KépviselÄšâ-testületének
7/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelete
a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet elrendelésérÄšâl

2017. augusztus 1.

♦♦♦

Egeraracsa Község Önkormányzata KépviselÄšâ-testületének 6/2017. (VI. 01.) önkormányzati rendelete

Az egyes anyakönyvi eljárások díjáról

A rendelet részletesen itt olvasható.

2017. június 2.

♦♦♦

Egeraracsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési elÄšâirányzat módosítása.

A rendeletmódosítás részletesen itt olvasható.

Egeraracsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési beszámolója.

A beszámoló részletesen itt olvasható.

2017. június 2.

♦♦♦

    Egeraracsa Község Önkormányzata KépvisetÄšâl-testületének   /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva/                           

1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függÄšâ pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.

A rendelet részletesen itt olvasható.

2017. május 03.

♦♦♦

Rendelet - Egeraracsa Község Önkormányzata KépviselÄšâ-testületének
2017. évi költségvetésérÄšâl

A rendelet részletesen << itt >> olvasható

2017. március. 10.

♦♦♦

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

A 2017-2018-as tanévre történÄšâ iskolai beiratkozás rendjérÄšâl

2017. március 08.

♦♦♦

Rendelet- Egeraracsa Község Önkormányzata KépviselÄšâ-testülete -módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt -

13/2016.(X.14.) önkormányzati rendelete a települési képviselÄšâk tiszteletdíjáról

A rendelet részletesen >>itt<< olvasható.

2017. március 02.

♦♦♦

Rendelet- Egeraracsa Község Önkormányzata KépviselÄšâ-testülete 15/2016.(XII.19.)  önkormányzati rendelete  Az Önkormányzat  Szervezeti és MÄšÂködési Szabályzatáról szóló 4/2013. (V.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A rendeletmódosítás részletesen >>itt<< olvasható.

2016. december 21.

♦♦♦

Rendelet-Egeraracsa Község Önkormányzata KépviselÄšâ-testülete 14/2016. (XI.29.) önkormányzati  rendelete
A helyi adókról szóló 11/2010.(XII.15.) számú rendeletének módosításáról

A rendeletmódosítás részletesen >>itt<< olvasható.

2016. november 30.

♦♦♦

Tájékoztatás
a gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések mÄšÂszaki-biztonsági felülvizsgálatával
kapcsolatban

 

http://www.egeraracsa.hu/doc/16oct/91_26_tajekoztatas_gazcsatlakozo_felulvizsgalatrolpdf.pdf

http://www.egeraracsa.hu/doc/16oct/tajekoztato_gazcsatlakozo_201610hopdf.pdf

♦♦♦

Tájékoztatás a kéményseprés változásáról!

♦♦♦

Rendelet-Egeraracsa Község Önkormányzata KépviselÄšâ-testületének 12/2016 (IX. 23.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védÄšânÄšâi körzetekrÄšâl.

A rendelet részletesen >>itt<< olvasható.

Melléklet

♦♦♦

Tájékoztató az igazgatási szünetrÄšâl és az ügyfélfogadásról !

Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy 2016. augusztus 8-tól augusztus 19. napjáig

a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási szünet miatt zárva tart.

Ez idÄšâ alatt ügyintézés csak rendkívüli esetekben (pl. haláleset anyakönyvezése) történik az alábbiak szerint:

augusztus 08. (hétfÄšâ)    8,00 órától 11 óráig

augusztus 10.(szerda)    8,00 órától 11 óráig

augusztus 15.(hétfÄšâ)     8,00 órától 11 óráig

augusztus 17. (szerda)   8,00 órától 11 óráig

♦♦♦

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

A fertÄšâzÄšâ megbetegedések megelÄšâzéséhez.

♦♦♦

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

Az árvizek és belvizek esetén alkalmazandó fertÄšâtlenítÄšâ eljárásról.

♦♦♦

Rendelet- Egeraracsa Község Önkormányzata KépviselÄšâ-testületének 9/2016.(VII.28.) önkormányzati rendelete
a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2016. évi igazgatási szünet elrendelésérÄšâl.

A részletek <<itt>> olvashatóak

♦♦♦

Rendelet- Egeraracsa Község Önkormányzata KépviselÄšâ-testületének11/2016.(VII.28.)

önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvetÄšâ szabályairól.

A rendelet részletesen <itt> olvasható.

♦♦♦

Rendelet- Egeraracsa Község Önkormányzata KépviselÄšâ-testületének 7/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete
Az egyes anyakönyvi eljárások díjáról

A rendelet részletesen <itt> olvasható.

♦♦♦

Rendelet- Egeraracsa Községi Önkormányzat KépviselÄšâ-testületének 5/2000.(XI.1.) számú rendelete
A temetÄšârÄšâl és a temetkezésrÄšâl.

A rendelet részletesen <itt> olvasható.

♦♦♦

Rendelet- Egeraracsa Községi Önkormányzat KépviselÄšâ-testületének 3/1999.(VII.02.) számú rendelete a
K ö z m Ě v e l Äšâ d é s r Äšâ l

A rendelet részletesen <itt> olvasható.

♦♦♦

Rendelet- Egeraracsa Önkormányzata KépviselÄšâ-testülete10/2016. (VII.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat Szervezeti és MÄšÂködési Szabályzatáról szóló 4/2013.(V. 14.) számú rendeletének m ó d o s í t á s á r ó l

A rendelet részletesen <itt> olvasható.

♦♦♦

Rendelet- Egeraracsa Község Önkormányzata KépviselÄšâ-testülete 11/2013.(X.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról. 

A rendelet részletesen <itt> olvasható.

♦♦♦

Rendelet- Egeraracsa Község Önkormányzata KépviselÄšâ testületének 3/2016. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésérÄšâl

A rendelet részletesen <itt> olvasható.

♦♦♦

Rendelet - Egeraracsa Község Önkormányzat KépviselÄšâ-testületének 4/2016./III.09./ önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérÄšâl

A rendelet részletei <<itt>> olvashatóak

   Címer megtekintése

2016.április 09.

♦♦♦

Rendelet - Egeraracsa község Önkormányzata 7./2015. (X.01.)önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

A részletek <<itt>> olvashatóak

2016.április 09.

♦♦♦

ElÄšâterjesztés - Egeraracsa Község Önkormányzat KépviselÄšâ-testületének 2016.április 07-i ülésére

 Tárgy: Egeraracsa Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása

A részletek <<itt>> olvashatóak.

♦♦♦

Rendelet - 5/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodásról

Letöltés

2015. október 28.

♦♦♦

Rendelet - Egeraracsa Község Önkormányzata KépviselÄšâ-testületének
2015. évi költségvetésérÄšâl

A rendelet részletesen << itt >> olvasható

♦♦♦

Rendelet - Egeraracsa Község Önkormányzata KépviselÄšâ-testületének
4/2014. (.VII.04.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésérÄšâl és a házszámozás szabályairól

A rendelet részletesen << itt >> olvasható

2014. július 6.

♦♦♦

Határozat - Közbeszerzési terv elfogadásáról 2014. évre vonatkozóan

A határozat részletesen << itt >> olvasható

2014. április 15.

♦♦♦

Határozat - Egeraracsa községben megválasztható önkormányzati képviselÄšâk száma

Részletesen << itt >>olvasható

2014. február 16.

♦♦♦

Határozat - Szavazókör száma, sorszáma és területi beosztásának megállapítása

Részletesen << itt >>olvasható

2013. augusztus 2.